Van Werk naar Werk Trajecten

JP Loopbaandiensten is gespecialiseerd in Van Werk naar Werk Trajecten. Daaronder verstaan wij onze outplacements, individueel of collectief, en de re-integratietrajecten tweede spoor.

Individueel outplacement

Een outplacement bestaat bij JP Loopbaandiensten uit een geheel van adviezen en activiteiten, gericht op het actief bemiddelen en begeleiden van mensen van werk naar werk. De onderdelen hebben een duidelijk onderling verband, maar kunnen ook los worden ingezet. De wensen en behoeften van de deelnemer zijn daarbij leidend. Een outplacementtraject bestaat uit een aantal onderdelen. Welke onderdelen worden ingezet en welke accenten er worden aangebracht, hangt af van de wensen en behoeften van de deelnemer. Vanzelfsprekend adviseren wij bij het maken van keuzes. Wij gaan daarbij altijd uit van het individu: dat is één van onze kernwaarden. Bij ons wordt de deelnemer begeleid door een vaste persoonlijk adviseur. Deze streeft altijd naar de juiste balans tussen mens- en resultaatgerichtheid: iedere deelnemer wil persoonlijk worden benaderd, maar wil ook een nieuwe baan!

Wilt u meer gedetailleerde informatie? Lees dan verder op de pagina Outplacement

Collectief outplacement

Het verlies van werk is een ingrijpende gebeurtenis. De drei¬ging terug te vallen in inkomen, het wegvallen van con¬tacten met collega's en het gemis van de vaste dagelijkse routine worden door veel mensen als moeilijk ervaren. Het verminderde zelfvertrouwen maakt het vinden van nieuw werk er soms niet gemakkelijker op. JP Loopbaandiensten kan brede ondersteuning bieden aan groepen medewerkers voor wie collectief ontslag dreigt of is aangevraagd. Wij bieden adequate ondersteuning bij het maken van een herstart, o.a. door actieve job-search bij bedrijven en instellingen met “succespotentie”. JP Loopbaandiensten heeft sinds 1986 veel ervaring opgebouwd in het begeleiden van mensen naar ander werk. Omdat maatwerk een belangrijk uitgangspunt is, maken wij met de opdrachtgever graag afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden en activiteiten in het project. Daarin zijn diverse varianten denkbaar. In alle gevallen streven wij een persoonlijke benadering na. Dat houdt in dat wij naast groepsactiviteiten meerdere individuele begeleidingsmomenten inplannen.

Meer weten? Lees dan verder op de pagina Collectief Outplacement

Re-integratie Tweede Spoor

Een re-integratietraject “tweede spoor” bestaat uit professionele begeleidingsactiviteiten, bedoeld om een vanuit ziekte terugkerende werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe, passende betrekking buiten het eigen bedrijf. Bij re-integratie zijn verschillende regels van kracht. Na de ziekmelding dient de werkgever in eerste instantie te proberen om de werknemer in zijn eigen werk te laten terugkeren. Is de werknemer hiertoe niet in staat, dan moet worden geprobeerd om passende arbeid binnen het eigen bedrijf aan te bieden. Is dit ook niet mogelijk, dan komt re-integratie tweede spoor in aanmerking. JP Loopbaandiensten houdt zich al vele jaren bezig met re-integratietrajecten en mag zich daarom specialist noemen op dit terrein. Daarbij werken wij met op maat uitgewerkte programma’s. Onze aanpak is individueel gericht: hiermee is de kans op succesvolle herplaatsing het grootst. Het traject is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waarbij duur en opbouw afhankelijk zijn van de ondersteuning die de deelnemer nodig heeft om succesvol te kunnen re-integreren. Naast de vaste basiselementen kunnen aanvullende activiteiten worden ingezet, al naargelang de situatie vraagt. Op basis van de beschikbare informatie adviseert JP Loopbaandiensten over de invulling van het traject en verbindt deze aan een transparante offerte.

Meer weten? Lees dan verder op de pagina Re-integratie Tweede Spoor

Klik hier voor ons contactformulier of bel: 038-4528350

  

  

Logo_OVAL_RGB_lid

 

  

 

Een gratis en vrijblijvend
oriënterend gesprek?
Bel 038-4528350
of stuur het contactformulier in

Contact blauw 

 

Dinand1bijhersDinand Getkate
senior-adviseur

 

  

Herschaalde kopie van Mieke 1 Mieke Weynschenk
office manager

 

De waardering van klanten van JP Loopbaandiensten is een 9.1/10 gebaseerd op 22 reviews bij The Feedbackcompany.