Collectief outplacement

Collectief outplacement wordt ingezet wanneer een bedrijf of instelling gelijktijdig afscheid moet nemen van meerdere medewerkers. Veelal maakt het outplacement deel uit van een sociaal plan, geaccordeerd door de Ondernemingsraad. JP Loopbaandiensten en bureau MPMC hebben op het gebied van groepsgewijs outplacement de krachten gebundeld. Daarmee kunnen wij de garantie bieden dat opdrachten met een grotere omvang binnen korte tijd kunnen worden opgestart en kwalitatief goed worden uitgevoerd. Beide bureaus "verstaan" elkaar uitstekend in de benadering van de klant en de werkwijze. Die benadering wordt gekenmerkt door 3 uitganspunten:

  1. Wij leveren maatwerk: iedere individuele deelnermer krijgt waar hij/zij behoefte aan heeft.
  2. Wij communiceren duidelijk en transparant, zowel met de deelnemers als met de opdrachtgever
  3. wij doen alleen groepsactiviteiten als we ervan overtuigd zijn dat deze meerwaarde hebben. Het grootste deel van onze activiteiten is op het individu gericht

Wilt u meer informatie over onze collectieve outplacements? Download hier onze brochure Collectief Outplacement

Ons werkgebied en onze werkwijze

Wij zijn actief in heel Nederland en zetten alleen adviseurs in die in het vak hun sporen hebben verdiend. Zij werken en wonen in de regio en kennen dus de plaatselijke arbeidsmarkt. Daarin hebben zij een sterk netwerk.

Hebt u interesse in wat wij u kunnen bieden op het gebied van collectief outplacement en wilt u een kosteloos oriënterend gesprek? Vul dan hier ons contactformulier in of bel ons: 038-4528350 

Inzet van het budget voor collectief outplacement

Het beschikbare budget voor groepsoutplacement kan worden gedeeld door het aantal deelnemers. Daarmee krijgt ieder zijn of haar eigen deelbudget. Het kan ook anders: door uit te gaan van een collectief budget, kunnen afspraken worden gemaakt over een gedifferentieerde inzet. Wanneer bijvoorbeeld een kansrijke deelnemer al snel nieuw werk vindt en dus uitstroomt, dan kan het resterende deelbudget van deze deelnemer worden aangwend om minder kansrijke deelnemers extra begeleiding te bieden. Dat biedt de opdrachtgever en andere betrokkenen de garantie dat het beschikbare budget optimaal wordt benut. Vanzelfsprekend houden wij een transparante boekhouding bij. Over het beheer van het budget maken wij graag nadere afspraken met de opdrachtgever en/of andere betrokkenen, bijvoorbeeld de OR.

Nazorg

Alle deelnemers die een baan hebben gevonden, kunnen daarna nog gebruik maken van actieve nazorg van hun adviseur, gericht op een succesvol functioneren in de nieuwe baan. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de telefonische helpdesk en e-coaching. Gedurende een half jaar na herplaatsing kan kosteloos gebruik worden gemaakt van deze nazorg.

 

JP Loopbaandiensten: wij begeleiden mensen succesvol van werk naar werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Logo_OVAL_RGB_lid

 

  

 

Een gratis en vrijblijvend
oriënterend gesprek?
Bel 038-4528350
of stuur het contactformulier in

Contact blauw 

  

logo midoceanbrands

Collectief outplacement medewerkers printafdeling MidOceanBrands te Barneveld


In verband met de overplaatsing van de printafdeling van Mid Ocean Brands in Barneveld naar Polen vervielen de arbeidsplaatsen van 45 medewerkers. JP Loopbaandiensten, in samenwerking met MPMC, kreeg de opdracht de meesten van hen te helpen nieuw werk te vinden. Voor tijdelijke medewerkers werd een kort traject, voornamelijk gericht op sollicitatievaardigheden uitgevoerd. De mensen met een vast of lang-tijdelijk contract kregen maximaal 6 maanden intensieve begeleiding vanuit het speciaal daarvoor opgezette projectkantoor van JP Loopbaandiensten en MPMC in Barneveld.

Gedurende de voorbereiding en uitvoering van de uitplaatsingsactiviteiten verslechterde de arbeidsmarktsituatie, die toch al niet best was, nog verder. Het rechtstreeks benaderen van werkgevers in de regio leverde, ondanks ruggensteun van de gemeente en het UWV, niet voldoende rendement op. Om die reden werden, naast deze gebruikelijke aanpak , ook andere methodes ingezet door om de arbeidsmarkt te benaderen. Naast de groepsgewijze benadering van werkgevers werd ook iedere kandidaat afzonderlijk naar voren geschoven. Om deze werkwijze te laten slagen werden de individuele sollicitatievaardigheden sterk verbeterd en persoonlijke belemmeringen geïnventariseerd en aangepakt. Naast intensieve persoonlijke begeleiding werd daarom ook een zeer gewaardeerd scholingsprogramma opgezet en uitgevoerd.

Van de 14 tijdelijke medewerkers slaagden er minstens de helft in om tijdens het korte outplacement traject een nieuwe baan te vinden. Uit de groep van 28 medewerkers met een vast of lang-tijdelijk contract slaagden er eveneens de helft in om tijdens het lange outplacement traject een nieuwe baan in loondienst te vinden of als zelfstandig ondernemer te starten. De bezielende 
begeleiding van de resterende medewerkers door JP Loopbaandiensten / MPMC stopte niet na het outplacementtraject en nadien zijn er nog 7 medewerkers in geslaagd een nieuwe baan te vinden.

Alexis Weges
Business Controller

 

 

De waardering van klanten van JP Loopbaandiensten is een 9.1/10 gebaseerd op 22 reviews bij The Feedbackcompany.