Een persoonlijke loopbaancoach

JP Loopbaandiensten beschouwt loopbaancoaching als een belangrijke vorm van personeelsontwikkeling, gericht op het beter verrichten van de functie. Het is een optimaal op het individu toegesneden vorm van professionele ondersteuning bij de werkuitvoering. Aanleiding voor loopbaancoaching is vaak de wens tot persoonlijke en professionele verbetering of ontwikkeling in het werk. Ook problemen of een crisis in het beroepsmatig functioneren leiden vaak tot de behoefte aan begeleiding door een externe, onafhankelijke coach. Coaching is gericht op het leren omgaan met persoonlijke werkblokkades, het vergroten van het zelfsturend vermogen, het benutten van de eigen competenties om afgesproken doelen te realiseren en het omgaan met veranderingsprocessen. Hebt u interesse in een persoonlijke loopbaancoach? Vul hier uw contactformulier in of bel ons: 0384528350

Voordeel van een loopbaancoach

Het voordeel van een externe loopbaancoach is dat deze richting kan geven aan de persoonlijke ontwikkeling of probleemoplossing vanuit het persoonlijk belang van de gecoachte. In een sfeer van vertrouwelijkheid, betrokkenheid en respect ontstaat ruimte en stimulans voor groei. Uitgebreide informatie over ons coachingsaanbod vindt u in onze Brochure Persoonlijke Loopbaancoaching

Voor wie is een persoonlijke loopbaancoach van belang?

Leidinggevenden, professionals, staffunctionarissen en medewerkers in diverse stadia van hun loopbaan; zij allen zijn gediend bij coaching. Ieder die zijn functioneren wil verbeteren of zijn welbevinden wil vergroten, kan zinvol gebruik maken van coaching. Vrijwel iedereen heeft van tijd tot tijd behoefte aan een professionele “buitenstaander” die uitdaagt, stimuleert en spiegelt.

Veel voorkomende situaties waarbij een loopbaancoach wordt ingezet:- geen goede fit tussen individu en organisatie- niet effectief communiceren- geen plezier meer hebben in het werk- moeite hebben met prioriteiten stellen of keuzes maken- conflicten vermijden - onzekerheid ervaren in een nieuwe functie- moeite hebben met effectief leiding geven

Loopbaancoach Zwolle

Resultaten van loopbaancoaching

Voorafgaand aan een coachingstraject worden afspraken gemaakt over doelen en resultaten, zowel met de deelnemer als met de betrokken manager of opdrachtgever.

Wat zijn mogelijke resultaten van loopbaancoaching?- verstevigd leiderschap- vergrote persoonlijke effectiviteit - re-integratie na ziekte- voorkomen van burn out- geslaagde functieverandering- doelgerichte communicatie - verbeterde presentatie.

De loopbaancoach

JP Loopbaandiensten werkt alleen met ervaren coaches aan, met verscheidenheid aan opleidingsachtergrond en praktijkervaring. Zij beschikken over zowel ervaring in het bedrijfsleven als over procesgerichte en conceptuele kwaliteiten. Het is belangrijk dat coach en gecoachte een goede aansluiting bij elkaar vinden. Er wordt dan ook pas besloten over de start van een traject na een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is uiteraard kosteloos.

Coaching bij JP Loopbaandiensten

Coaching is persoonlijk maatwerk. Gedurende een periode van drie tot zes maanden zijn er op regelmatige basis coachingssessies, waarin gewerkt wordt aan vooraf geformuleerde persoonlijke doelstellingen. Gedurende de coaching wordt gebruik gemaakt van een mix van methoden, afkomstig uit consultancy, begeleiding, training en management. Er worden diverse werkvormen gebruikt zoals: reflectie, feedback, rollenspel, simulatie en casuïstiek.

Afsluiting en evaluatie

Op van tevoren vastgelegde momenten evalueren coach en deelnemer de vorderingen van het coachingproces. In de afrondingsfase doet de coach aanbevelingen ten aanzien van de continuering van het persoonlijke ontwikkelingsproces. Indien overeengekomen, vindt terugkoppeling en evaluatie van het traject met de opdrachtgever plaats. 

Klik hier voor het contactformulier in of bel: 0384528350


  

  

Logo_OVAL_RGB_lid

 

  

 

Een gratis en vrijblijvend
oriënterend gesprek?
Bel 038-4528350
of stuur het contactformulier in

Contact blauw 

 MirjamDec16bijhersMirjam Rombouts
senior-adviseur

 

 

 

Miranda Kroes

Miranda Kroes
senior-adviseur

 

 

nvp logo

 

 

  

logo_NIP

 

De waardering van klanten van JP Loopbaandiensten is een 9.1/10 gebaseerd op 22 reviews bij The Feedbackcompany.