Wat is een ontwikkelassessment?

Met een ontwikkelassessment kunnen competenties van een kandidaat objectief in beeld worden gebracht. Er wordt gekeken naar de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie die de kandidaat uitvoert of nastreeft. Vaak wordt het ontwikkelassessment (men spreek ook wel van ontwikkelingsgericht assessment) breder opgezet en worden ook andere competenties bij het onderzoek betrokken. Daarbij wordt met name ingezoomd op de ontwikkelruimte van de onderzochte competenties. Anders gezegd: de vraag of en de mate waarin de kandidaat ontwikkelbaar is in relatie tot de onderzochte competenties, staat centraal.

Wanneer een ontwikkelassessment?

Ontwikkelassessments worden vaak ingezet om in beeld te brengen of de kandidaat geschikt is om door te groeien naar een hogere functie. Vooral wanneer die beoogde functie een appèl doet op nieuwe competenties, bijv. leiding geven, is een ontwikkelassessment een effectief instrument. Ontwikkelassessments worden ook ingezet om objectief in beeld te brengen welke medewerkers de status krijgen van “high potential”. Ook bij andere loopbaangeoriënteerde vraagstukken kan het ontwikkelassessment worden gebruikt, bijv. voor het vergaren van input voor HRM-cyclusgesprekken.

Waar bestaat een ontwikkelassessment uit?

Ontwikkelassessments zijn maatwerk: de vraagstelling van de opdrachtgever is bepalend. Natuurlijk is een aantal onderdelen min of meer standaard aanwezig is. De kandidaat krijgt een competentiegericht diepte-interview met de assessmentpsycholoog. Daarnaast wordt een “batterij” tests en vragenlijsten voorgelegd, waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst. Ook een capaciteitenonderzoek waarmee het cognitieve vermogen wordt bepaald, hoort tot het standaardprogramma. Daarnaast kunnen diverse opdrachten en praktijksimulaties in het assessmentprogramma worden opgenomen, aansluitend bij de vraagstelling. Net als bij het selectieassessment krijgt de kandidaat op de dag van afname al een eerste terugkoppeling van de resultaten. De definitieve rapportage, die enkele dagen later komt, kan daardoor nooit een verassing zijn.

Verschil met een selectieassessment

Net als bij dan een selectieassessment krijgt een kandidaat in een ontwikkelassessment op de afnamedag gerichte feedback. Bij een selectieassessment kan de kandidaat daarmee een ander gedragsrepertoire tonen. Bij een ontwikkelassessment krijgt de kandidaat meer ruimte om daarmee te oefenen. Het selectieassessment leidt tot een uitspraak over de geschiktheid van de kandidaat voor een specifieke functie. Het ontwikkelassessment levert een uitgebreider ontwikkeladvies op.

Psycholoog NIP

JP Loopbaandiensten levert gegarandeerde kwaliteit, omdat alle assessments worden uitgevoerd door een psycholoog NIP. Waar elders de psycholoog NIP slechts optreedt als supervisor, gaan wij bewust verder: wij gaan voor betaalbare kwaliteit.

De afronding van het ontwikkelassessment

Wij volgen bij de afname en de afronding van onze assessments de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Deze schrijven voor dat de kandidaat het eindrapport als eerste ontvangt. Hij of zij bepaalt of het rapport mag worden doorgestuurd naar de opdrachtgever. Vanzelfsprekend wordt een ruime toelichting gegeven op het rapport en op de aanbevelingen van de psycholoog. Het rapport wordt niet meer gewijzigd, maar desgewenst krijgt de kandidaat de gelegenheid om een commentaartekst te schrijven. Deze voegen wij toe aan het rapport en sturen wij mee naar de opdrachtgever.

Hebt u interesse in onze brochure Assessments? Klik dan hier

Wilt u persoonlijk contact met ons over onze assessments? Ga dan hier naar ons contactformulier of bel ons: 038-4528350

 

JP Loopbaandiensten, voor een betrouwbaar ontwikkelassessment

  

  

Logo_OVAL_RGB_lid

 

  

  

BenBijHersBen Bekema
senior-adviseur

 


Herschaalde kopie van Marijke 3Marijke Nusselder
senior-adviseur

 

  

logo_NIP

 

De waardering van klanten van JP Loopbaandiensten is een 9.1/10 gebaseerd op 22 reviews bij The Feedbackcompany.